Dags att välja butiksvåg? Det här behöver du ha koll på

Alla prisuträknande vågar måste vågar vissa krav för att få användas vid försäljning. För att säkerställa att detta görs enligt lagar och föreskrifter finns Swedac, Sveriges nationella ackrediteringsorgan. Detta organ är både de som avgör vad för kvalifikationer en nationellt godkänd butiksvåg kräver, och vilka som är godkända att kontrollera detta.
 

Detta krävs för en godkänd butiksvåg

Märkning: M och CE-märkning av din butiksvåg

När du väljer butiksvåg, var noggrann med att den är korrekt märkt. CE- och M-märkning krävs av nyare vågar, samt siffror som indikerar när märkning skedde och nummer för det ackrediterade organ som utfört kontroll av vågen.
För vågar av äldre modeller är de tillåtna att använda om de har ett nationellt typgodkännande, oftast en bokstavskombination inledd med SP.
 

Tillgänglighet: Synlig och tydlig display på din våg

Enligt lag behöver vägningsresultatet vara synligt och tydligt för kund. Detta oavsett om du använder display eller mekaniskt verk för att presentera vikten på din butiksvåg.
Om du exempelvis väger lösviktsprodukter i disk behöver kund se både vikten och enhetspriset tydligt, även när kunden själv inte lägger produkten på vågen. Det får inte skymmas av personal eller andra varor, eller placeras på svårläst avstånd.
Siffror, decimaler och viktenhet i vägningsresultatet måste också vara tydligt och ej förväxlingsbart för kund.
 

Tillförlitlighet: Återkommande kontroll av din våg

För att din butiksvåg ska vara pålitlig år efter år behöver den godkännas genom återkommande kontroller av ackrediterade organ.
Beroende på vilken typ av våg du använder behöver dessa kontrolleras olika ofta. Intervallen för kontroll av din butiksvåg skiljer sig också efter väderexponering. Om du har en mekanisk våg krävs en kontroll vart fjärde år. Har du en digital butiksvåg inomhus behövs en återkommande kontroll vartannat år, eller varje år om den använd utomhus.
Swedac ackrediterar företag för just dessa kontroller, som finns listade på dess hemsida.
 

Kombination: Kassasystem och våg

För att få använda en våg som är kopplad till kassan ska både våg och kassasystem / kassaregister, så väl som kombinationen, vara godkända. Trots att leverantören ska se till att allt är godkänt för användning är det ni som handlare är i sista steget ansvarig för att alla tre krav efterlevs.
Kontroller av kombinationen butiksvåg och kassaregister görs av ett så kallat “anmält organ”, ett kontrollföretag ackrediterat av Swedac.
På Swedacs webbplats finns information vad som gäller för vågar och kassaregister när de används ihop.
 

Vem ansvarar för att din butiksvåg är godkänd?

Det är ditt ansvar som handlare att din våg är godkänd att använda för livsmedel. Du ska såklart ställa krav på leverantörer, som oss, att vågen som anländer efterlever lagkraven - men det är du som har vågen framme för kund som bär yttersta ansvaret. Samma sak med de återkommande kontrollerna, där du som handlare ansvarar för att ta kontakt i tid för kontroll av din butiksvåg.
Swedacs anmälda organ är de som avgör om din butiksvåg är godkänd eller inte, enligt den intervall som nämndes tidigare. Om din butiksvåg mot förmodan inte efterlever kraven, eller om kontrollen inte gjorts enligt intervall, får den inte användas i butik. Skulle den ändå användas kan du som handlare behöva betala vite.
 

Behöver du hjälp att välja rätt butiksvåg?

Allt detta kan verka mycket och väldigt allvarligt för något så blygsamt som en butiksvåg. Men allt är för att du som handlare ska veta att allt går rätt till, och att dina konkurrenter har samma förutsättningar som dig.
När du handlar en butiksvåg hos oss kan du såklart också vara säker på att den alltid uppfyller dagens krav för att användas som butiksvåg. Vi följer upp kontinuerligt för att det ska förbli så, så länge du använder en produkt från oss.
Vi på Allvåg hjälper dig också med allt från frågor och funderingar till reparation och service av din butiksvåg. Med över 40 år i branschen har vi gott om både erfarenhet och kontakter som gör att du kan vara trygg med din våg, oavsett våg och syfte.