Vågar du ha fel våg? Lagar och regler för patientvågar

Nästan var fjärde svensk livsmedelsbutik har en våg som väger fel när kunden ska väga upp ost eller lösgodis. Idag finns det tydliga regler om vilka vågar du får använda och blir det fel, är det du som bär ansvaret. Nyligen har det varit en hel del skriverier om bristerna inom dagligvaruhandel – och vilka konsekvenser det kan få när det gäller köp och sälj av varor och produkter. Vi frågar Jonas Leth från Allvåg hur det ser ut inom inom sjukvården:

—Naturligtvis välkomnar vi på Allvåg den här typen av samtal. Vi vill driva på kvalitet och professionalitet i branschen. Vågar är ett otroligt viktigt verktyg för att köp och sälj av varor ska bli rätt. Men det är också viktigt att vi tittar på hur vågar används inom sjukvården, något som ännu inte har fått lika mycket uppmärksamhet.

Jonas tycker att det är märkligt att inte fler pratar om vågar inom sjukvården. Om det blir fel, kan det bli väldigt stora konsekvenser:
—När problemet verkligen blev tydligt för mig personligen var när jag och min äldsta dotter besökte en läkare. Min dotter ställde sig på en våg som var köpt i dagligvaruhandeln. Vikten som den vågen visade användes sedan som underlag för uträkning av medicinering till ett barn. Det kändes i ärlighetens namn ganska olustigt.

Kontrollera din våg

SWEDAC, Sveriges nationella ackrediterings organ, är det organ som kontrollerar att vågen klarar vad leverantören säger att den klarar t.ex. klass III för sjukvård. Inom sjukvården används icke-automatiska vågar och en gång om året måste vågen kontrolleras enligt Swedacs föreskrifter STAFS 2007:19. För att säkerställa att vågen klarar testet bör du en gång om året kalibrera vågen.

— Att kalibrera en våg är inte så lätt att göra själv, därför åker vi på Allvåg ut till våra kunder en gång om året som har supportavtal med denna tjänst för att säkra att vågen väger rätt, säger Jonas Leth.

Vågar som är tillförlitliga och lätt att använda

Vågar ska först och främst visa rätt vikt, vara lätt att använda, ha en tydlig display för ändamålet och vara hållbar. Inom sjukvården ställs även högre hygienkrav då vågen även ska tåla regelbunden rengöring för att hållas steril.

Vill du veta mer?

På Allvåg jobbar vi enbart med de bästa producenterna av vågar – allt för att garantera högsta kvalitet och säkerställa att vågen visar rätt vikt.

Vill du veta mer om vilka lagar och föreskrifter som gäller för patientvågar eller vill du att vi kommer ut och kalibrerar din våg? Ring oss på 08 – 545 499 60.