Vad innebär kassaregisterlagen?

Kassaregisterlagen är en viktig del av den svenska lagstiftningen som infördes 2010 för att stärka konkurrensen på lika villkor genom att förhindra skatteundandragande. Lagen kräver att nästan alla företag som bedriver försäljning av varor eller tjänster mot kontant- eller kortbetalning använder ett certifierat kassaregister. Det är också ett krav att alltid kunna tillhandahålla kvitto till kunden. Med kontant betalning avses inte enbart sedlar och mynt utan även betalningsmedel som presentkort och måltidskuponger.

 

Varför är certifierade kassaregister viktiga?

Ett certifierat kassaregister är inte bara en laglig nödvändighet utan också en tillförlitlig resurs för företagare. Det hjälper till att garantera att all försäljning registreras korrekt, vilket underlättar rättvis och korrekt skatterapportering. Det skyddar också konsumenterna genom att säkerställa att de får kvitton på sina köp, vilket är viktigt för eventuella garantianspråk eller ekonomisk uppföljning.
 

Upptäck våra certifierade kassaregister och kassasystem

Allvåg erbjuder ett omfattande utbud av certifierade kassaregister och kassasystem som uppfyller alla lagkrav och passar olika typer av verksamheter. Våra produkter är designade för att vara användarvänliga och effektiva, oavsett om du driver en liten butik eller en stor restaurang.
  • Yabie Express: Ett idealiskt val för den moderna detaljhandeln eller caféverksamheter som söker en mobil och användarvänlig lösning. Systemet fungerar utmärkt på en iPad, vilket gör det lätt att hantera även när du är på språng.
  • ES Kassasystem: Perfekt för restauranger som kräver funktioner som bordskarta och integration med tjänster som personalkollen.se för en smidig drift och personalhantering.
  • SAM4S ER-260EJ: Detta är ett utmärkt alternativ för de som föredrar traditionella kassaregister med fysiska knappar, känd för sin pålitlighet och hållbarhet i krävande miljöer.

 

Viktiga krav enligt kassaregisterlagen

Enligt kassaregisterlagen måste alla certifierade kassasystem uppfylla specifika krav:
  1. Tillverkardeklaration: Varje kassasystem måste ha en tillverkardeklaration som bekräftar att systemet uppfyller de lagstadgade kraven.
  2. Kontrollenhet: En kontrollenhet måste vara ansluten till kassaregistret. Denna enhet spelar en kritisk roll i att säkra och lagra alla transaktionsdata för framtida granskning av Skatteverket.
 

Skatteverkets regelbundna kontroller

Skatteverket utför regelbundna kontroller för att säkerställa att näringsidkare följer lagens krav. Under dessa kontroller måste företag kunna presentera kontrollkoder som bevis på att transaktionerna har registrerats korrekt – här hjälper ett kassaregister dig hålla koll. Om ett företag inte uppfyller dessa krav kan det resultera i sanktioner, såsom en kontrollavgift på upp till 10,000 kronor. 
Läs mer om detta hos skatteverket.
 

Användning av certifierat kassaregister i olika situationer

För företag som bedriver verksamhet vid t.ex. marknader eller mässor, där tillgång till el kan vara begränsad, är det viktigt att ha ett batteridrivet kassaregister. Detta säkerställer att försäljning kan fortsätta även vid strömavbrott. För större evenemang och utomhusförsäljning måste försäljningen fortfarande dokumenteras enligt bokföringslagens regler, och handskrivna kvitton bör erbjudas till kunderna.
 

Köp ditt kassaregister hos Allvåg

Vi erbjuder ett brett sortiment av kassaregister och olika typer av kassaregister för de flesta verksamheter. Alla våra kassaregister och kassasystem uppfyller samtliga krav från Skatteverket och är noggrant utvalda och testade. Vi hjälper er mer rådgivning, programmering av kvitto, produkter och knappar, betalsätt samt registrering med Skatteverket. Kortinlösenavtal med konkurrenskraftiga transaktionskostnader och betalterminaler kan vi också hjälpa till med. Det ska vara lätt att börja ta betalt!