Vad innebär kassaregisterlagen?

Kassaregisterlagen är en lag som trädde i kraft år 2010 för att skydda seriösa företagare mot illegal konkurrens. Lagen innebär att majoriteten av alla som säljer varor eller tjänster mot kontant- eller kortbetalning måste använda sig av ett certifierat kassaregister, samt alltid kunna erbjuda kunden ett kvitto. Med kontant betalning menas sedlar och mynt, men också presentkort och måltidskuponger. Undantag i lagen kan du läsa mer om längre ner. Ni kan hitta våra certifierade kassaregister och kassasystem i vår webshop, vårat showroom eller genom att kontakta oss enligt uppgifterna nedan. 

Om ni är ute efter ett lättanvänt och modernt kassasystem i iPad rekommenderar vi kassasystemet Yabie Express 

Har ni en restaurang och behöver ett kassasystem med bordskarta och möjliga kopplingar mot t.ex. personalkollen.se så har vi ES Kassasystem

Vill ni ha ett klassiskt kassaregister med fysiska knappar så är kassaregistret SAM4S ER-260EJ ett populärt val

Om ni har några frågor om detta är det bara att kontakta oss antingen här , via mailadressen info @ allvag . se eller på 08-54549960.

Viktigt är att man uppfyller dessa krav

Ett certifierat kassasystem ska enligt kassaregisterlagen uppfylla två krav:

  • Det ska vara tillverkardeklarerat, vilket innebär att det ska finnas en tillverkardeklaration för varje version eller program. De föreskrivna kraven på ett tillverkardeklarerat kassaregister testas dock inte av Skatteverket eftersom det anses vara tillverkarens uppgift och ansvar.
  • En kontrollenhet ska vara ansluten till kassaregistret. Kontrollenhetens uppgift är att läsa av och bevara kvittoinformation, vilken sedan ska finnas tillgänglig för Skatteverket vid en granskning i form av en kontrollkod. Informationen är inte åtkomlig för de som brukar kassaregistret.
  • Alla våra kassaregister och kassasystem är certifierade och vi på Allvåg sköter registrering av kassaregister samt skattekontrollenheterna med Skatteverket. 

Kontroll av certifierat kassaregister

För att kontrollera att du som näringsidkare innehar ett certifierat kassaregister eller certifierat kassasystem, samt för att kontrollera att kassaregistret används på rätt sätt, gör Skatteverket regelbundna spontankontroller. Vid de här kontrollerna ska företaget kunna visa upp kontrollkoder för specifika kvitton, som finns på kvittona eller i kassaregister-journalen. Om företaget inte uppfyller kraven som lagen innebär kan en kontrollavgift på 10 000 kronor tas ut. Klistermärken med denna information och instruktioner om var dom ska sätta skickas ut av Skatteverket efter att vi har registrerat kassaregister och skattekontrollenhet på erat bolag. Dom ska sättas upp enligt medföljande instruktion så snart som möjligt. Men det är inga problem att börja använda erat kassaregister eller kassasystem så snart vi har registrerat allt med Skatteverket. Då finns informationen i deras system. 

Ett certifierat kassaregister är ett krav även vid t.ex torghandel

Om din verksamhet omsätter minst 4x prisbasbelopp under ett räkenskapsår behöver du ha ett godkänt kassaregister. Prisbasbelopp bestäms av Skatteverket varje år. 4x prisbasbeloppet år 2021 är t.ex. 190400:-. 

Om du ofta står på evenemang eller marknader där ström inte finns ansvarar du för att ha ett batteridrivet kassaregister. Om det däremot t.ex. blir tillfälligt strömavbrott så att ditt vanliga kassaregister inte fungerar är det tillåtet att fortsätta sälja så länge du dokumenterar försäljningen i enlighet med bokföringslagens bestämmelser och Bokföringsnämndens normgivning. Du kan anteckna försäljningen i en kassabok eller kassarapport och erbjuda kunden handskrivet kvitto ur kvittoblock.