Vad innebär kassaregisterlagen?

Kassaregisterlagen är en lag som trädde i kraft år 2010 för att skydda seriösa företagare mot illegal konkurrens. Lagen innebär att majoriteten av alla som säljer varor eller tjänster mot kontant- eller kortbetalning måste använda sig av ett certifierat kassaregister, samt alltid kunna erbjuda kunden ett kvitto. Med kontant betalning menas sedlar och mynt, men också presentkort och måltidskuponger. Undantag i lagen kan du läsa mer om längre ner.

Viktigt är att man uppfyller dessa krav

Ett certifierat kassasystem ska enligt kassaregisterlagen uppfylla två krav:

  • Det ska vara tillverkardeklarerat, vilket innebär att det ska finnas en tillverkardeklaration för varje version eller program. De föreskrivna kraven på ett tillverkardeklarerat kassaregister testas dock inte av Skatteverket eftersom det anses vara tillverkarens uppgift och ansvar.
  • En kontrollenhet ska vara ansluten till kassaregistret. Kontrollenhetens uppgift är att läsa av och bevara kvittoinformation, vilken sedan ska finnas tillgänglig för Skatteverket vid en granskning i form av en kontrollkod. Informationen är inte åtkomlig för de som brukar kassaregistret.

Kontroll av certifierat kassaregister

För att kontrollera att du som näringsidkare innehar ett certifierat kassaregister, samt för att kontrollera att kassaregistret används på rätt sätt, gör Skatteverket regelbundna spontankontroller. Vid de här kontrollerna ska företaget kunna visa upp kontrollkoder för specifika kvitton, som finns på kvittona eller i kassaregister-journalen. Om företaget inte uppfyller kraven som lagen innebär kan en kontrollavgift på 10 000 kronor tas ut.