Hyra kassasystem - Hur fungerar det?

Allvåg erbjuder hyr- och abonnemangslösningar för de företag och verksamheter som behöver kassasystem. Hos oss på Allvåg delar vi in hyressätten i två kategorier; korttid- och långtidshyra.

Korttidshyra av kassasystem

Om kassasystemet ska användas under en kortare period funkar det utmärkt med korttidshyra. Hyresperioden för en korttidshyra varierar från tre månader till någon vecka, över en helg eller kortare evenemang. Det gör att denna abonnemangstyp passar för mindre verksamheter så som mässor, popup-butiker eller liknande affärsverksamheter.

Långstidshyra av kassasystem

En långtidshyra avser en hyresperioden längre än tre månader och lämpar sig bäst till mindre butiker eller nystartade företag. Detta eftersom verksamheten inte behöver binda ett stort startkapital på ett kassasystem utan möjliggör att verksamheten istället kan satsa på tillväxt och investeringar.

Priset för att hyra ett kassasystem

Det finns flera faktorer som avgör hyran av kassasystem. Priset avgörs främst av kraven som finns på enheterna och omfattningen av tillbehör som kopplas till systemet.

Fördelar med att hyra ett kassasystem 

1. Mindre investering och risk

Då systemet inte ägs av ert företag innebär ett hyresavtal en mindre investering. Ni slipper binda kapital i maskiner och kan istället använda kapitalet till att satsa på tillväxt och mer intressanta investeringar. Risken är även mindre eftersom investeringen är mindre och inte ägs av er.

2. Support och service

Majoriteten av företag som hyr ut kassasystem erbjuder även kontinuerlig support av professionella tekniker och kontinuerlig service av produkterna, vilket gör att ni sparar både tid och pengar.

3. Avdragsgill

Fördelen med att betala en månatlig hyra och inte har kapital bundet i kassasystemet så är månadsavgifterna avdragsgilla. Det innebär att ni kan bokföra hyran som en kostnad, minska vinsten och på sikt även sänka skatteutgifterna.

4. Testa och köp

En del företag som hyr ut kassasystem erbjuder även köp efter avtalad hyresperiod. På detta sätt har ni möjlighet att riskfritt prova ett kassasystem för att se om det passar er och därefter köpa loss enheterna. Om ni inte är intresserade av köp efter hyresperioden finns det även möjligheten att förlänga hyresperioden till ett reducerat pris.

5. Slippa krångel med registrering

De flesta företag som hyr ut kassasystem hanterar även kontakten med Skatteverket och löser registrering och anmälning av kassasystemet, så ni kan fokusera på er kärnverksamhet.