Faktorer som påverkar pris på kassaregister

Om ett företag tar emot kontant eller kontokortbetalning är de enligt svensk lag skyldiga att använda ett certifierat kassaregister. Lagen är till för att skydda seriösa företagare från oseriöst företagande och fusk inom branschen. Utöver detta finns det även flera fördelar med ett kassaregister, till exempel är kassaregistrets huvuddator är en del som kan anpassas för att underlätta den dagliga verksamheten.

Köpa, hyra eller leasa?

Det finns tre valmöjligheter att investera i kassaregister genom att antingen köpa, hyra eller leasa, beroende på vad som passar din verksamhet bäst.

Hyra eller leasa?

Att hyra eller leasa ett kassaregister innebär att företaget betalar hyra på enheterna under avtalad period eller tills vidare. Detta alternativ är mindre riskfyllt, mer flexibelt och kräver en mindre investering än att köpa ett kassaregister. Skulle kassaregistret till exempel gå ur tiden är det enkelt för företaget att avbryta hyreskontraktet utan större förluster.

Ett hyresavtal lämpar sig bäst för mindre företagare på säsongsbetonade marknader. Genom att hyra enheter slipper företag värdeminskningar på inventarier som inte används året runt. Samtidigt som hyrning är en flexibel lösning, är det inte det mest lönsamma alternativet för en långsiktig lösning, då kostnaden är återkommande/kontinuerlig.

Köpa kassaregister

Att köpa ett kassaregister innebär att företaget köper in alla nödvändiga enheter. Det kan för många företag ses som en stor investering som kräver ett stort grundkapital. Köp av ett kassaregister är en investering som är lönsam på lång sikt. Därav är detta alternativ mer lämpligt för långlivade och mer etablerade företag.

Övriga kostnader

Tänk även på att andra kostnader kan tillkomma utöver investeringen i kassaregistret. Detta till exempel som kostnader för reparation, underhåll, installation, kvittopapper samt eventuell utbildning för personal som ska arbeta med kassaregistret.

Undvik oväntade utgifter genom att läsa igenom hyresavtalet noggrant för att veta om underhåll, service och reparationer ingår i månadshyran eller leasingavtalet för att kunna budgetera rätt.